O firme

Spoločnosť ZVS-ENCO a.s. bola založená v roku 1996 a v súčasnosti zamestnáva 300 ľudí. Počas 20-tich rokov existencie sa spoločnosť rozrástla z malej dielne na veľký výrobný podnik so stabilnou pozíciou na zahraničných trhoch. Z celkovej produkcie tvorí export 85%, hlavným odberateľom je Nemecko, Holandsko, krajiny Škandinávie a 15% produkcie predstavuje domáci trh.

Hlavným portfóliom spoločnosti je výroba krbov, výroba odsávacích zariadení a výroba krytov pre tlačiarenské zariadenia.
Spoločnosť sa špecializuje v oblasti spracovania plechu, používa sofistikované technológie, má CNC strojový park na tvárnenie, vysekávanie, laserové rezanie a disponuje špecializovanými pracoviskami:
- technologická príprava výroby
- pracovisko vstupnej a výstupnej kontroly
- zváracie pracovisko s metódami zvárania MIG, TIG, bodové – odporové zváranie
- zámočnícke pracovisko
- pracovisko brúsenia – brúsky uhlové, excentrické, pásové, rovinné
- lakovne – práškovacie linky + linka na nanášanie mokrých náterov
- montáž
- baliace stredisko a expedícia

Špičkové technologické vybavenie a vysokokvalifikovaní zamestnanci sú najväčšou devízou spoločnosti ZVS-ENCO a.s., ktorá na základe dlhoročných skúseností vyrába svoje výrobky a ponúka služby vo vysokej kvalite.