Slovensko je vnútrozemský štát v strede Európy. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 430 000 obyvateľov. Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava. Slovensko disponuje s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou a je veľmi atraktívne pre zahraničných investorov. Z veľkej časti sa rozprestiera na hornatom a členitom území. Vysočiny a hory pokrývajú takmer dve tretiny územia. Slovensko má 9 Národných parkov s množstvom jaskýň a prírodných úkazov, ktoré sú najcennejšie prírodné územia Slovenskej republiky. V krajine dominuje veľké množstvo pamiatok, hradov a zámkov kde história siaha až do 2. storočia n. l.


Slovenská republika je krajina Európskej únie, v ktorej pozícia strojárstva na základných ukazovateľoch priemyselnej výroby vysoko prekračuje priemer v EU. Strojárstvo je najväčším odvetvím slovenskej priemyselnej výroby a podieľa sa na produkcii tržieb priemyselnej výroby podielom viac ako 35%. Strojárstvo má významný dopad zamestnanosti v priemysle a dosahuje úroveň vyššiu ako 29%.