Produkty

Operačné sály

Multifunkčný konštrukčný systém produktov a komponentov ENCO je určený pre aplikáciu a užitie v priestoroch, kde je kladený mimoriadny dôraz na kontrolu čistoty a maximálne zníženie rizík mikrobiologickej kontaminácie.

Multifunkčný konštrukčný systém produktov a komponentov ENCO je určený pre aplikáciu a užitie v priestoroch, kde je kladený mimoriadny dôraz na kontrolu čistoty a maximálne zníženie rizík mikrobiologickej kontaminácie.Výhodou konštrukčného systému ENCO je jeho veľká variabilita - početné množstvo variant ktoré je z neho možné vytvoriť, pomerne jednoduché a najmä „čisté“ integrovanie všetkých inštalačných prvkov vnútorného vybavenia operačného traktu, rozvodov elektroinštalácií, vzduchotechniky a ostatných energií a médií.Jedným zo základných kritérií vytýčených pri vývoji a návrhu konštrukčného systému ENCO je dôsledné oddelenie chráneného priestoru od ostatného prostredia systémom tesných priečok a tesným podhľadom. Dvere sú mimoriadne dôležitým prvkom pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou a hygienou operačných sálov. Prekladacie kabíny a výsuvné okná sú nevyhnutné pre zníženie rizík vyplývajúcich z nadmernej manipulácie s nástrojmi a zdravotníckym materiálom. Pomáhajú eliminovať pohyb personálu medzi jednotlivými priestormi a zároveň obmedzujú na nevyhnutné minimum kolísanie tlakových pomerov v čistých priestoroch.Cieľom pri navrhovaní konkrétneho riešenia je predovšetkým maximálne eliminovať riziko vzniku komplikácií zdravotného stavu pacienta v dôsledku pooperačnej rannej infekcie a nozokomiálnej nákazy zabezpečením kontroly časticovej a mikrobiologickej kontaminácie prostredia a vytvorením základných predpokladov pre jednoduchú a vysoko účinnú hygienickú údržbu – dezinfekciu čistých priestorov.
Pozrite si video. (V prípade, že sa Vám video nezobrazuje správne, kliknite na nasledujúci odkaz: Video)