Produkty

Čisté priestory

Nárast kvalitatívnych požiadaviek nových technológií na parametre prostredia položil základ tzv. techniky čistých priestorov. Oblasť použitia čistých priestorov sa dnes rozširuje i do iných oblastí, ako sú elektrotechnický a farmaceutický priemysel. Je to predovšetkým čistá chémia, kozmetický a potravinársky priemysel. Do všetkých možných oblastí použitia čistých priestorov je možné použiť originálny konštrukčný systém ENCO. Umožňuje nasadenie v čistých priestoroch triedy 1 až 100 000 klasifikovaných podľa USFS 209 D.

Naša firma ponúka ucelený konštrukaný systém obkladov, priečok a podhľadov, dverných systémov a doplnkov k uvedeným systémom, ako sú rôzne prekladacie kabíny, vzduchové sprchy, materiálové a personálne priepuste, prípadne konštrukcie podľa potrieb zákazníka.

Konštrukčný systém firmy ENCO je postavený ako modulový systém, schopný sa pružne prispôsobiť požiadavkám projektu tak, aby boli splnené prísne kritériá zásad správnej výrobnej praxe a podmienok GMP. Prvky priečok sú vytvorené ako lepená sendvičová monobloková konštrukcia, jednotlivé prvky sú spojené alebo pomocou stĺpika, alebo bez neho. Priečkové panely umožňujú zvislý rozvod elektrických vedení, presklenie je urobené v tzv. „pharma“ prevedení, kde je povrch skla v jednej rovine s kovovým povrchom panelu, bez parapetu. Keďže firma priečkový systém nevyrába ako masový produkt, môže sa požiadavkám zákazníka prispôsobiť materiálom, farebným prevedením, druhom výplne sendviča a pod.

Modulový systém je postavený tak, aby sa bol schopný prispôsobiť často protichodným požiadavkám rôznych výrobných odvetví na použité materiály, požiarnu bezpečnosť,možnosť pripojenia sa k atypickým zariadeniam, rekonštruovaným stavbám, rôznym typom podláh, tepelnoizolačným požiadavkám a podobne.

ENCO, spol. s r. o. ponúka technickú spoluprácu pri vytváraní čistých priestorov, dodávku prvkov pre vytvorenxie týchto priestorov. Zároveň podľa požiadaviek a potreby investora zabezpečíme v spolupráci s našimi partnermi projektovú dokumentáciu, montáž čistých priestorov, klimatizačných zariadení, systému regulácie, validáciu pracovísk, záručný a pozáručný servis.

Spoločnsť vyrába pre potreby čistých priestorov dve skupiny stavebných prvkov:

  • Priečkové systémy a príslušenstvo
  • Podhľadové systémy a príslušenstvo

1. Priečkové systémy a príslušenstvo.

Priečkové systémy sú navrhnuté tak, aby sa dali vyrobiť dostupnou technológiou, t.j. vysekávacím a ohraňovacím lisom. Pri všetkých priečkových systémoch sú základnými konštrukčnými materiálmi:

a. Povrch priečok a obkladov tvorí pozinkovaný plech o hrúbke 0,75 mm, množstvo zinku je závislé od účelu použitia panelov, pre farmaceutický priemysel najčastejšie 250 g Zn/m2, povrch plechu je krytý základným náterom a polyesterovým lakom, najčastejšie vo farbe RAL 9010. Vždy je potrebné zdôrazniť maximálny rozmer jednotlivého dielca z tohto materiálu, ktorý je nakupovaný vždy v cievkach o šírke 1250 mm.

b. Výstuhy, okenné rámy, rámy otvorov, podlahové profily a podobne sú vyrobené z galvanicky pozinkovaného materiálu o hrúbke 1,25, resp. 1,5 mm.

c. Výplň panelov môže byť použitá podľa potreby, najčastejšie je to polystyrén, alebo minerálna vlna vo forme tvrdených dosiek, narezaných naprieč vláken na potrebnú hrúbku.

d. Priečkové i obkladové panely sú lepené jednozložkovým polyuretanovým lepidlom.

e. Všade, kde je použitý lakovaný alebo pozinkovaný plech, je možné použiť nerezový plech.

Priečkové systémy používame:
• Panely typu monoblok spájané dutými stĺpikmi.
• Panely typu monoblok spájané navzájom bez stĺpika
• Panely skrutkované na nosnú konštrukciu
• Obklad steny

Priečkové dielce môžu byť:
• plné
• presklené
• s otvorom

Pripojenie priečky k podlahe môže byť urobené:
• Pevným podlahovým profilom
• Nastaviteľným podlahovým profilom

Horná hrana priečok môže byť upevnená k:
• Podhľadu
• Stavebnému stropu
• Stene

Príslušenstvo priečkových systémov:
a. a. Dvere
b. b. Materiálové priepuste
c. c. Vzduchové sprchy

Dvere vyrábame:
• Dvere jednokrídlové plné i presklené
• Dvere dvojkrídlové plné i presklené
• Posuvné dvere plné i presklené
Všetky dvere môžu byť vyhotovené pre ručné otváranie alebo otváranie pomocou elektromechanického otvárača.

Štandartné prevedenie dverí, pokiaľ si zákazník nedefinuje inak, pozostáva zo:

Povrch dverí z lakovaného plechu, výplň styrofoam, zárubňa z galvanicky pozinkovaného plechu, povrchová úprava práškovou farbou. Presklenie sklom Float 2 x 4 mm hrubé, medzi sklami je absorbčná látka, ktorá absorbuje vzdušnú vlhkosť. Presklenie vo "Pharma" prevedení, t. j. takom, že sklo je v rovine povrchu plechu, bez parapetu a vyčnievajúcich častí. Tesnenie dverí je z troch strán urobené profilom, ktorý je umiestnený v drážke zárubne. Spodná hrana dverí je utesnená výsuvným tesnením, namontovaným do spodnej hrany dverí. Kľučka je štandartne nerezová, zámok pozinkovaný, zámková vložka. Pánty sú nastaviteľné vo všetkých troch osiach. Dvere sú opatrené samozatváračom Dorma TS 68.

Materiálové priepuste:

Priepuste sú vyrobené z vonkajšej strany z pozinkovaného plechu, ktorého povrch je ošetrený práškovou farbou. Vnútrajšok kabíny je vyrobený z nerezového plechu. Dvere sú presklené sklom Float 4 mm, z oboch strán, tzv. Pharma prevedenie. Dvere sú v zatvorenej polohe zaistené permanentným magnetom. Riadenie blokovania dverí je riešené elektronikou, ktorá má 24 V výstup. Výkonný blokovací zámok tvoria elektromagnety. Na stav dverí (voľno - zatvorené) upozorňujú signalizačné svetielka - červené, zelené.

Vzduchové sprchy:

Sú vyrobené z pozinkovaného plechu, ošetreného práškovou farbou. Obsahujú predfilter a čistý filter EU 13, stredotlaký ventilátor, ktorý je schopný ofukovať osobu stojacu v pracovnom priestore sprchy rýchlosťou 6 - 10 m/s.

2. Sú vyrobené z pozinkovaného plechu, ošetreného práškovou farbou. Obsahujú predfilter a čistý filter EU 13, stredotlaký ventilátor, ktorý je schopný ofukovať osobu stojacu v pracovnom priestore sprchy rýchlosťou 6 - 10 m/s.

Firma ENCO vyrába tri druhy podhľadov:
• Narážací 600 x 600 mm (625 x 625 mm)
• S priznaným nosníkom v jednom smere 750 x 750 mm
• Pochôdzny s priznaným nosníkom v jednom smere 750 x 750 mm

Podhľady sú vyrobené z takého istého lakovaného plechu, ako priečkové konštrukcie. Nosníky sú vyrobené podľa potreby (zaťaženia podhľadu) z pozinkovaného plechu o hrúbke 1,25 mm alebo 1,5 mm. Zavesenie podhľadu je možné urobiť závitovou tyčou, alebo dĺžkovo nastaviteľným drôteným tiahlom. Do podhľadu je možné zavesiť svietidlá o rôznom výkone a veľkosti a filtračné krabice na prívod vzduchu. Je možné inštalovať i filtračné krabice s vlastným pohonom, tzv. FFU, osadené filtrami podľa potreby.