Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehľadávača na vašom počítači. Prehľadávač potom pri budúcej návšteve konkrétnej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov a získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky.

Servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehľadávač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, o vašej IP adrese, o type, jazyku a veľkosti okna vášho prehľadávača, a tiež niekoľko cookies, ktoré identifikujú váš prehľadávač. Tieto údaje ukladáme len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní našej internetovej stránky.