ENCO, spol. s r.o

Produkty

Protipožiarne dvere

Výroba kovových dverí má svoj vlastný program, ktorý je rozpracovaný do viacerých systémov. Samostatný výrobný program v systéme PAO, tvoria kovové dvere s poldrázkou do zárubne typu CgU, CgA, CgUT, CgAT. Dvere sú vyrábané z oceľového plechu, ohýbaného do profilu bežne vyrábaných dverí. Z výrobného systému PAO výrobca ponúka dvere:
• pre bežné stavebné účely
• protipožiarne dvere
• dymotesné dvere
• zvukovoizolačné dvere
• tepelnoizolačné dvere
• bezpečnostné dvere

Základnou úlohou výrobného programu je na požiadanie zákazníka vyrobiť všetky z uvedených druhov dverí v rovnakom tvare, vzhľade, farbe. Túto výhodu zákazník ocení na prvý pohľad. Systém je prepracovaný tak, aby všetky typy dverí mali rovnaké geometrické tvary a hlavne rovnaký vzhľad.
Výrobný program okrem výroby dverí pre bežné stavebné
účely počíta i s výrobou:
• protipožiarnych dverí
• dymotesných dverí
• zvukovoizolačných dverí
• tepelnoizolačných dverí
• bezpečnostných dverí

Používané materiály
Na výrobu dverí sa používa oceľový plech hrúbky 0,8 až 1mm pozinkovaný, alebo nerez. Tuhosť dverí zabezpečujú dva profilované plechové panely v rohoch zvarené a špeciálnou technológiou zlepené vyplňovacím materiálom. Ako vyplňovací materiál sa používa POLYSTYREN, STYROFOAM IB. Pri výrobe protipožiarnych dverí sa ako vyplňovací materiál používa minerálna vlna a samonapeňovacia doska. Vyplňovací materiál medzi dvoma plechmi a lepidlo spolu zabezpečujú:
• zlepšenie tuhosti, pevnosť dverí
• zlepšenie tepelnoizolačných vlastností
• zlepšenie zvukovoizolačných vlastností
• zlepšenie protipožiarnych vlastnostíc

Vlastnosti
• vysoká kvalita
• vysoká životnosť
• dokonalý vzhľad
• bezpečnosť proti násilnému otvoreniu
• požiarna bezpečnosť a odolnosť
• vysoký tepelný odpor, dobré izolačné vlastnosti
• dobrá zvuková izolácia
• odolnosť voči vlhku
• odolnosť proti poveternostným vplyvom
• odolnosť proti mechanickému poškodeniu
• dobré možnosti čistenia hlavne u práškovej vypaľovacej farby

Prevedenia

Dvere sú vyrábané v bežných rozmerových veľkostiach ako dvere:
• jednokrídlové otáčavé
• plné
• presklené (do 2/3; 1/2; 1/3 výšky)
• dvojkrídlové otáčavé
• plné
• presklené (do 2/3; 1/2; 1/3 výšky)
• Podobne výrobca počíta s výrobou posuvných
• dverí v prevedení:
• plné
• presklené (do 2/3; 1/2; 1/3 výšky)
• s rozmermi podľa požiadaviek zákazníka..

Výrobca môže vyrobiť opláštenie všetkých uvedených dverí z plechu rôzneho materiálu:
• bežný oceľový plech
• pozinkovaný oceľový plech
• antikorózny plech (nerez)

Výrobca ponúka pre všetky druhy dverí rôzne povrchové úpravy:
• bez povrchovej úpravy v prevedení pozinkovaný plech
• so základným náterom
• s vrchným syntetickým lakom
• s práškovou vypaľovacou farbou
• obtiahnuté dekoračnou fóliou podľa požiadaviek
• nerezové

Zárubne
Výrobca pre uspokojenie náročných zákazníkov vyrába oceľové zárubne, vyrábané v zhode s normou STN 746501. V záujme uspokojenia zákazníkov, výrobca vyrába zárubne atypických rozmerov. Konštrukciu zárubne dokáže prispôsobiť ku konštrukcii dverí, pántov i k šírke steny. Výrobca má pripravené konštrukčné riešenia delených zárubní zmontovateľných do panelových alebo sadrokartónových stien. Zaujímavo pôsobia zárubne s bočným ako i s vrchným nadsvetlíkom. Pre potreby náročnejších zákazníkov, výrobca vyrába štandardné zárubne typu: • CgA / CgU zárubne hranaté / oblé bez tesnenia
• CgAT / CgUT zárubne hranaté / oblé s tesnením v drážke.

Zárubne sú vyrábané z rôzneho plechu h=1,5mm:
• bežný oceľový plech

• pozinkovaný oceľový plech • antikorózny plech (nerez)

Mimoriadne možnosti
Na požiadanie zákazníka je možné u výrobcu objednať dvere atypických vonkajších rozmerov s atypickou veľkosťou a tvarom presklenia. K takýmto dverám výrobca dodá i zárubne. Tak isto je možné objednať dvere a zárubne v širokej škále farebných odtieňov podľa vzorkovníka RAL. Výrobca pristupuje k zákazníkom ústretovo a je pripravený riešiť i mimoriadne požiadavky, konštrukčne ich spracovať, vyrobiť a zabezpečiť montáž. Použitie
• v rôznych odvetviach priemyslu
• v zdravotníckych zariadeniach
• v bytovej výstavbe
• v administratívnych budovách
• v poľnohospodárstve

Príslušenstvo
:Dvere rozmermi spĺňajú požiadavky STN, preto ich možno použiť v kombinácii s bežnými zárubňami CgU alebo CgA vyrobenými podľa STN 746501. Štandardne vyrábané dvere sú vybavené troma nadstaviteľnými závesmi typu V 0020 a zadlabávacím vložkovým zámkom so šírkou lišty 18mm. Každé dvere v hornej časti sú vybavené výstuhou pre uchytenie samozatvárača. U dvojkrídlových dverí, pevné krídlo je opatrené hornou a spodnou zástrčou. Všetky prvky príslušenstva sú povrchovo upravené zinkovaním. Na požiadanie zákazníka každé dvere možno vybaviť nadštandardným príslušenstvom
• kľučky a rozety
• zamykacia cylindrická vložka
• samozatvárač
• stavač krídla
• tesnenia
Nadštandardné príslušenstvo bude zohľadnené pri tvorbe ceny.

Výsledky skúšok a vývoja dverí v systéme PAO Výsledky skúšok a vývoja dverí v systéme PAO firma preveruje v autorizovaných skúšobniach.

Protipožiarne skúšky:
• plné dvere jednokrídlové EW 90/EI 30 min
• presklené dvere jednokrídlové EW 60/EI 30 min
• plné dvere dvojkrídlové EW 30/EI 30 min
Tepelnoizolačné skúšky:
• súčiniteľ prechodu tepla 2 Wm-2.K-1

Špárová prievzdušnosť:
• Pri použití tesnenia špárová prievzdušnosť qv [m-3 m2.s-1] dosahovala hodnoty lepšie ako sú povolené normované hodnoty.

Vzduchová nepriezvučnosť:
• Z výsledkov skúšok bol vypočítaný index vzduchovej nepriezvučnosti podľa STN EN ISO 717-1, dosahuje Rw (C;C)=30 (-1;-2) dB

Dvere bez poldražky PHARMA
Systém kovových dverí PAO dopĺňajú dvere bez poldrážky spolu so zárubňou v prevedení PHARMA, ktoré sú súčasťou výrobného programu tavebných prvkov pre budovanie čistých priestorov. Tieto dvere sú vyrábané z plechu, ktorý je elektrolyticky ozinkovaný, lakovaný a potiahnutý fóliou PVC. Fólia zostáva počas celého procesu výroby a montáže nalepená na dverách. Po montáži dverí fóliu možno veľmi rýchlo odstrániť a povrch zostáva nepoškodený. U tohto typu dverí výrobca používa plech bielej farby rôznych odtieňov s využitím podobnej technológie ako u ostatných dverí. Hlavne sa využíva technológia lepenia. Dvere so zárubňou sú spojené dvoma nadstaviteľnými závesmi typu Dr. HAHN. Výrobca dodáva tieto dvere so zárubňou v prevedení plné, presklené, jednokrídlové, dvojkrídlové a posuvné. Posuvné dvere sú vedené na kvalitnom posuvnom mechanizme.

Protiradiačné dvere PHARMA s Pb vložkou
Kovové dvere PHARMA dopĺňajú protiradiačné dvere s olovenou vložkou, ktoré slúžia k oddeleniu priestorov, v ktorých sa nachádza zdroj radiačného žiarenia. Dvere sú vyrábané prevažne ako jeden komplet - uzáver spolu so spevnenou konštrukciou zárubne. V prípade požiadavky zákazníka o výrobu dverí do pôvodnej zárubne, výrobca môže prispôsobiť konštrukciu dverí iba za predpokladu, že celá konštrukcia zárubne zodpovedá pevnostným ako aj protiradiačným prepočtom.

Druhy protiradiačných dverí
• otáčavé
• jednokrídlové
• dvojkrídlové
• posuvné
• jednokrídlové
• dvojkrídlové

Protiradiačné dvere oceľové sú vyrobené ako sendvičový multipanel plný, hladký bez špár. Na požiadanie zákazníka výrobca môže dvere preskliť s protiradiačným oloveným sklom. Pri montáži zárubní do muriva musia byť dodržané predpísané zásady zamurovania zárubní do muriva.

Priemyselné dvere, brány-vráta typu STELLA
Nový systém dverí, ktorým sa výrobca zaoberá je systém výroby veľkých priemyselných dverí, brán spĺňajúci požadované vlastnosti:
• tepelnoizolačné
• zvukovoizolačné
• protipožiarne

Tento nový systém by mal zabezpečovať výrobu kvalitných dverí pekného dizajnu, pevnej konštrukcie a požadovaných vlastností v oblasti výstavby, výrobných a skladových hál. Súčasťou tohto systému sú protipožiarne dvere jednokrídlové a dvojkrídlové pre stavby vyžadujúce zvýšené požiadavky na požiarnu bezpečnosť s hodnotami na EI 30 min.

Bezpečnostné protipožiarne dvere do zárubne s poldrážkou CgA; CgU

Použitie:
Bezpečnostné dvere v kombinácii s protipožiarnymi, sú vhodné ako vchodové dvere do bytov v bytových domoch, kde každý byt je samostatným požiarnym úsekom. Ďalej môžeme tieto dvere použiť ako dvere do kancelárií, archívnych miestností ako aj v obchodných priestoroch.

Popis:
Uvedený druh dverí možno zaradiť do systému dverí typu PAO, ktoré sú vyrábané ako oceľové dvere do zárubne CgA, CgU. Plášť oceľových dverí je vyrábaný z oceľového pozinkovaného plechu hrúbky 1mm a vystužené plechovými profilmy hrúbky 2mm. Ako výplň je použitá minerálna vata a izolačné dosky. Dvere môžu byť vybavené rozvorovým mechanizmom, ktorý zabezpečuje pohyb a zamykanie 3 až 5 aktívnych uzamykacích čapov na strane od kľučky a 1ks v hornej časti. Na strane od pántov 3-6 ks pasívnych čapov, ktoré pri zatvorení zapadnú do otvorov v zárubni. Dvere môžu byť vybavené prídavným zámkom. Zamykací rozvorový mechanizmus je rozoberateľný, čo umožňuje ľahkú údržbu. Uvedený druh dverí možno objednať bez náteru, iba pozinkovaný plech ako i v rôznych povrchových úpravách - v základnom nátere, v syntetickom nátere, prášková vypaľovacia farba, rôzne dekoračné fólie v rôznych odtieňoch podľa RAL. Dvere sú v základnom prevedení vybavené iba so zámkom s rozvorovým mechanizmom.

Ostatné príslušenstvo dverí
Kovanie, priezor, druh zamykacej vložky možno objednať podľa vlastného výberu. Montáž dverí do zárubne CgA alebo CgU je jednoduchá, v prípade požiadania, výrobca montáž zabezpečí. Dvere zatiaľ neboli certifikované. Predkpokladaná požiarna odolnosť EW 60/EI 30 D1.